Topics of postgraduate theses at Laboratory of Metabolomics, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacky University in Olomouc

 

Lékařská chemie

1)    Studium tauopatie a její souvislost s alzheimerovou chorobou za pomocí metabolomických nástroji.

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

Grant: LO1304—Support of sustainability of the IMTM, Statistika v metabolomice pro výzkum biomarkerů v medicíně (15-34613L), LF IG UP 2017

 

2)    Purine de novo synthetic pathway – study of the kinetics.

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

Grant: LO1304—Support of sustainability of the IMTM, Statistika v metabolomice pro výzkum biomarkerů v medicíně (15-34613L), LF IG UP 2017

 

3)    Lipidomika – vývoj metod a aplikace v klinické oblasti výzkumu.

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

Grant: LO1304—Support of sustainability of the IMTM, Statistika v metabolomice pro výzkum biomarkerů v medicíně (15-34613L), LF IG UP 2017

 

Lékařská biologie

1)    Buněčná fluxomická analýza pro výzkum patobiochemických procesů.

Školitel: prof. RNDr. Tomáš Adam, Ph.D.

Grant: LO1304—Support of sustainability of the IMTM, Statistika v metabolomice pro výzkum biomarkerů v medicíně (15-34613L), LF IG UP 2017

 

2)    Metabolizace nových léků pro léčbu chronické myeloidní leukémie – LC/HRMS

Školitel: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

Grant: LO1304—Support of sustainability of the IMTM, Statistika v metabolomice pro výzkum biomarkerů v medicíně (15-34613L), LF IG UP 2017